ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตราจ้างชั่วคราว

นางสาวรัตนา เจียวก๊ก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอณุญา สุวรรณโณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรจิรา เอ่งฉ้วน
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา โจ้งบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศรา แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุภาพร อินแสง
ครูอัตราจ้าง