ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครั้งที่ 2) (อ่าน 829) 24 ก.พ. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) ครั้งที่ 2 (อ่าน 694) 12 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครั้งที่ ๒) (อ่าน 751) 11 ก.พ. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) (อ่าน 710) 21 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 778) 29 พ.ย. 56
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 818) 18 พ.ย. 56
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 712) 24 ต.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 672) 15 ต.ค. 56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 721) 28 ส.ค. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติของสถานศึกษา" (อ่าน 685) 14 ส.ค. 56
จัดกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู (อ่าน 731) 30 ก.ค. 56
77 คนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี 2555 (อ่าน 798) 21 พ.ย. 55
การจัดกิจกรรมโครงการทุนครูสอนดี (อ่าน 741) 21 พ.ย. 55
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 824) 20 พ.ค. 55
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (อ่าน 870) 27 ก.พ. 55
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำเดือนมกราคม (อ่าน 917) 26 ม.ค. 55