ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  งานปรับปรุงลานกิจกรรม  จำนวน  1  งาน  ประจำปีงบประมาณ 2558

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  950,000  บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  19 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  และกำหนดเปิดสอบราคาในวันที่  2 มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 075-611970  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2558,09:30   อ่าน 1065 ครั้ง