ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
ตามหนังสือที่อ้างถึง  ที่ ศธ. ๐๔๐๗.๐๙ /ว.๒๖๕๘  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้มีผลรับรองการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ออกให้ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 950 ครั้ง