ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมา่ตรฐานการศึกษาพิเศษ  เพื้อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2557,01:58   อ่าน 862 ครั้ง