ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2557,01:50   อ่าน 763 ครั้ง