ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557  จากต้นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่

มีผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557

"ระดับคุณภาพดีเยี่ยม"  

ออกให้  ณ วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 771 ครั้ง