ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ที่ ศธ ๐๔๐๑๓/๑๘๕๕ แจ้งผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา และอนุญาตให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ และปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:32   อ่าน 66 ครั้ง