ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 163) 07 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 161) 21 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จำนวน 6 รา (อ่าน 260) 30 ม.ค. 62
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 285) 18 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 260) 18 ม.ค. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิ (อ่าน 264) 18 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 292) 04 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 301) 04 ธ.ค. 61
ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี (e-bid (อ่าน 298) 28 พ.ย. 61
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ (อ่าน 533) 20 พ.ย. 61
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง (อ่าน 499) 13 พ.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 301) 06 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561 (อ่าน 673) 12 ม.ค. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561 (อ่าน 614) 28 ธ.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 959) 31 พ.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 766) 22 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 858) 08 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 825) 27 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 778) 16 ก.พ. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 1221) 25 ม.ค. 60
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 1476) 11 ม.ค. 60
ประกาศ ให้ใช้มาตรบานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ (อ่าน 796) 11 ม.ค. 60
พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมาย (อ่าน 630) 11 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 814) 28 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 807) 28 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 755) 21 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 738) 21 ต.ค. 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 740) 04 ส.ค. 59
การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ (อ่าน 732) 04 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 1104) 19 ก.พ. 59
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ (อ่าน 840) 28 ธ.ค. 58
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 905) 23 ธ.ค. 58
การจัดกิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ (อ่าน 892) 22 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 1175) 28 ก.ย. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 1310) 15 ก.ย. 58
เผยแพร่งานวิจัยชั้นเรียน (อ่าน 1063) 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อ่าน 1191) 19 ก.พ. 58
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1086) 23 ธ.ค. 57
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ (อ่าน 1291) 12 พ.ย. 57
ค่าเป้าหมายมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 - 2559 (อ่าน 1035) 11 พ.ย. 57