ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (19/01/2560)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ลานประติมากรรมปูดำ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จ.กระบี่ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ และส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,17:46   อ่าน 4696 ครั้ง