ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ   ตำบลไสไทย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7561-1970,0-7561-1905
Email : krabiobec.center@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :