ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
24 ก.พ. 55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำเดือนมกราคม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และให้เด็กพิการร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข
หาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
27 ม.ค. 55 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  มีความประสงค์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำเดือนมกราคม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และให้เด็กพิการร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข  ณ  เรือหลวงลันตา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  และอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา อำเมือง  จังหวัดกระบี่  ในวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2555  เวลา  08.00-15.00 น.
อบจ.กระบี่ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ,หาดนพรัตน์ธารา นางส่าวยิ่งพร เจียตระกูล